Årsmøte Nesbyen IL Hovedlag 31 mars kl 1800

Postet av Nesbyen Idrettslag den 28. Feb 2022

Til medlemmene i Nesbyen Idrettslag

Nesbyen 25 februar 2022

Innkalling til årsmøte i Nesbyen Idrettslag for idrettsåret 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Nesbyen IL.

Årsmøtet avholdes 31 mars 2022 klokken 1800 i idrettshallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14 mars 2022 til post@nesbyenil.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via  lenke til idrettslagets på hjemmeside.

Saksliste_årsmøte.pdf

2021 Årsregnskap Hovedlaget.pdf

2021 Årsregnskap Totalt.pdf

Budsjett avd 60 Hovedlag.pdf

Budsjett NIL Totalt.pdf

lovnorm-for-idrettslag revidert 19 mai 2021 orginalt vedtatt 01012020.pdf

Innkalling årsmøte for 2021 31 mars 2022.pdf

Årsrapport fra Hovedlaget 2021.pdf

Gruppenes regnskaper og budsjett er vedtatt i gruppenes årlige møter. Dette inngår da i hovedlagets regnskap for 2021 og tilsvarende budsjett for 2022.

Disse dokumentene sendes på forespørsel. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nesbyen IL  i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nesbyen IL.  Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nesbyen IL  lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Per Rune Andersen  kontaktes på tlf 99413640 eller mail post@nesbyenil.no


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.